ĐHĐCĐ thường niên PVI năm 2009 thành công tốt đẹp

dai_hoi_co_dong_resize.jpgNgày 16/4/2009, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội dưới sự tham dự của 121 Cổ đông đại diện cho 84.923.174 cổ phần chiếm 82,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI.

Đại hội đồng Cổ đông đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của PVI như thông qua số liệu kinh doanh năm 2008 với doanh thu đạt 2.694 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 171,1 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 10%.

Đại hội đồng Cổ đông cũng thông qua chỉ tiêu năm 2009 với mức doanh thu đạt 3006 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 220 tỷ đồng và duy trì mức trả cổ tức trong các năm tiếp theo từ 10-12%.

Đại hội đồng cổ đông đã thành công tốt đẹp, tất cả các vấn đề đã được các Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ trên 90%.

Theo pvi.com.vn

 

Comments are closed.