haonguyen. Sửa chửa thông tin đăng ký bảo hiểm

Doanh nghiệp tôi mới hoạt động và tôi đã đăng ký bảo hiểm cho người lao động. Tuy nhiên, trong quá trình nhập bảng đăng ký tôi đã nhập sai ngày tháng năm sinh, ngày thành tháng và ngược lại, sau khi nhận thẻ bảo hiểm tôi mới phát hiện ra lỗi này, cho tôi hỏi làm sao để sửa chữa thông tin sai? Đầu tháng 1/2010 tôi mới nhận sổ BHXH, tôi sợ không sửa chữa kịp thời thì thông tin trong Sổ BHXH cũng bị sai.Cảm ơn.
  Đề nghị bạn thông báo ngay cho chuyên quản ở Phòng thu BHXH tỉnh biết được việc này để điều chỉnh dữ liệu lại cho đúng (bằng mẫu 03b_TBH) trước khi in sổ BHXH.

bhxhbinhduong.gov.vn

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here