Hanwha Life Việt Nam ra mắt An khang bảo gia toàn diện

Hanwha Life Việt Nam vừa chính thức được Bộ Tài Chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm mới bảo vệ 43 loại bệnh hiểm nghèo có tên gọi là An khang bảo gia toàn diện.

hanwhalife

An khang bảo gia toàn diện không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời đối với các loại bệnh hiểm nghèo bằng quyền lợi hỗ trợ tầm soát bệnh định kỳ, tương đương 5% số tiền bảo hiểm mỗi 2 năm 1 lần kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng bảo hiểm lần thứ 4.

Trong trường hợp người được bảo hiểm phải điều trị bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm, còn có thể nhận được quyền lợi hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm lên đến 20% số tiền bảo hiểm.

Với phạm vi bảo vệ mở rộng lên đến 43 bệnh hiểm nghèo so với các sản phẩm bảo hiểm cùng loại trên thị trường, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất và tiếp tục chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo lần thứ hai.

Trong trường hợp khách hàng chưa nhận quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi đáo hạn lên đến 200% số tiền bảo hiểm. Ngay cả khi khách hàng đã nhận quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo lần thứ nhất, Hanwha Life Việt Nam vẫn tiếp tục chi trả quyền lợi đáo hạn bằng 100% số tiền bảo hiểm.

Theo N.Lan – ĐTCK

 

Comments are closed.