hang_tm. Ốm đau nghỉ BHXH

Tôi muốn hỏi quý bảo hiểm là: Trong tháng 4 tôi có đi khám bệnh và được nghỉ 3 ngày. Sau đó cuối tháng tôi nhập viện để điều trị bệnh. Ra viện có thêm 7 ngày nghỉ dưỡng nữa. Thời gian nghỉ kéo dài từ t4 đến t5.( 11 ngày t4 và 7 ngày t5). Tổng 2 tháng là 18 ngày. Theo luật BH nghỉ 14 ngày trong tháng là phải báo giảm nhân viên đó với BH. Nhưng ở đây tổng tôi nghỉ là 18 ngày nhưng tính mỗi tháng tôi nghỉ chưa đến 14 ngày. Vậy tôi có phải bị báo giảm bên bảo hiểm hay không. Rất mong quý bảo hiểm trả lời sớm giúp tôi.
Nghỉ ốm trên 14 ngày theo quy định là thời gian nghỉ trong 1 tháng không đóng BHXH , không tính qua tháng sau . Như vậy trong trường hợp này không báo giảm trong tháng.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.