Hàng ngàn người mua phải bảo hiểm dỏm

(PL)- Nga?y 17-8, tin t?? Công an huyê?n ???c Linh (Bi?nh Thuâ?n) cho biê?t ?ang la?m ca?c thu? tu?c ?ê? Công an TP.HCM ?ê?n nhâ?n hai nghi can co? ha?nh vi la?m gia? con dâ?u, ta?i liê?u cu?a c? quan, tô? ch??c ?ê? ?iê?u tra, x?? ly? theo thâ?m quyê?n.Ngày 13-8, Công an huy?n ??c Linh nh?n ???c tin báo v? vi?c ng???i lái xe h?i bô?n chô? bi?n s? 56P-9871 v?t b? m?t s? tài li?u xu?ng khu v?c c?u Tè (xã ?ông Hà). Qua khám xét, c? quan ?i?u tra phát hi?n trên xe này có g?n 1.200 cu?n ?n ch? b?o hi?m ô tô, xe máy c?a Công ty CP B?o hi?m Petrolimex (PJICO) ch?a s? d?ng và h?n 1.300 cu?n ?n ch? ?ã s? d?ng. D??i b? sông có nhi?u ?n ch? ?ã b? ??t và rách.

Lái xe Nguyễn Hoàng Nam (ngụ TP.HCM) và người đi cùng là Lê Phi (ngụ xã Đông Hà) cho biết cả hai đều là nhân viên Công ty Bảo hiểm PJICO. Tháng 3-2011, Phi và Nam rủ nhau làm ấn chỉ bảo hiểm ô tô, xe máy giả của Công ty PJICO bán cho khách hàng trên địa bàn TP.HCM. Tính đến ngày bị bắt, Nam và Phi đã in được khoảng 2.500 cuốn ấn chỉ và đã tiêu thụ được 1.500 cuốn ấn chỉ (mỗi cuốn 10 liên).

PHƯƠNG NAM
Pháp luật TPHCM Online

Comments are closed.