Hằng. Chế độ thai sản

Mình đi làm và đã đóng bảo hiểm từ ngày 01/01/2009, tập sự 6 tháng biên chế chính thức ngày 01/7/2009 bậc lương 1.86. Đến ngày 01/7/2011 mình lên lương bậc 2 là 2.06, đến tháng 5/2011 mình nghỉ chế độ thai sản, vậy mình sẽ được tính chế độ thai sản như thế nào? Mình được hưởng trợ cấp khu vực là 0.4 vậy khi tính chế độ thai sản mình có được hưởng tiền phụ cấp này không. tính như thế nào (Cảm ơn)

– Giả định rằng bạn sinh con từ tháng 5/2011 như vậy 4 tháng nghỉ thai sản bạn sẽ được hưởng với mức lương tối thiểu bằng (830.000*1,86*4 tháng) và trợ cấp 1 lần 2 tháng bằng (2tháng*830.000 đồng).
– Hiện nay không tính phụ cấp khu vực khi thu BHXH cũng như chi trả.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.