Hãng bảo hiểm đầu tiên tuân thủ nguyên tắc đạo Hồi khai trương ở Anh

bh_dao_hoi.jpgCông ty bảo hiểm đầu tiên ở Anh tuân thủ các nguyên tắc của đạo Hồi đã khai trương ngày hôm nay với việc bán bảo hiểm xe cộ.

Công ty bảo hiểm Salaam Halal sẽ ứng dụng các nguyên tắc Takaful với nội dung chính là tất cả những người mua bảo hiểm chia sẻ rủi ro với nhau. Bảo hiểm thông thường thì chuyển mối rủi ro từ người mua bảo hiểm cho công ty bảo hiểm.

Ngân quĩ Takaful có được từ tiền đóng bảo phí sẽ được dùng để trả tiền bồi thường. Ngân quĩ này cũng sẽ được dùng để đầu tư vào các doanh nghiệp tuân hành luật Hồi giáo, và tránh các công ty có liên hệ với việc mua bán các thức uống có rượu hoặc các công ty trả tiền lời từ việc vay tiền.

Đến cuối năm, nếu có thặng dư trong ngân quĩ Takaful thì khoản tiền dôi ra sẽ được trả lại cho người mua bảo hiểm qua hình thức giảm bảo phí.

Công ty Bảo hiểm Salaam dự trù sẽ bắt đầu bán bảo hiểm nhà cửa vào cuối năm nay.

Anh hiện có hơn một triệu rưỡi người theo đạo Hồi.

Theo VOV News

 

Comments are closed.