Hạn mức bảo hiểm tiền gửi 50 triệu đồng không còn phù hợp

Hạn mức hiện tại chỉ còn tương đương 2,2 lần GDP bình quân đầu người.
Đó là nhận định được đưa ra tại Hội thảo “Cơ sở định hướng xây dựng Dự án Luật bảo hiểm tiền gửi” do Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức, sáng nay này 18/3/2011.

Theo chính sách của bảo hiểm tiền gửi hiện hành thì cơ chế nộp phí là 0,15%/năm tính trên số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bả hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Tuy nhiên theo ông Bùi Khắc Sơn -Tổng giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam- hạn mức 50 triệu đồng không còn phù hợp trong bối cảnh lạm phát tăng, quy mô tiền gửi tăng. Nếu như ở thời điểm 2005, hạn mức bảo hiểm tiền gửi tương đương 5 lần GDP bình quân đầu người nên bảo vệ được khoảng 80% người gửi tiền.

Đến nay hạn mức hiện tại chỉ còn tương đương 2,2 lần GDP bình quân đầu người, do đó không bảo vệ tốt quyền lợi cũng như khuyến khích người gửi tiền.

Bên cạnh đó thời gian chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành là 60 ngày, dài so với thông lệ quốc tế. Hội đồng thanh lý hoạt động chưa hiệu quả, tỷ lệ thu hồi nợ thấp.

Với những bất cập và hạn chế của quy định hiện hành trong bảo hiểm tiền gửi, các diễn giả đề nghị sớm ban hành Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định rõ pháp lý, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền.

Luật Bảo hiểm tiền gửi được xây dựng và ban hành cần thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật tài chính quốc gia. Tránh tình trạng làm luật này phải đi chỉnh sửa luật khác.

Cao Sơn
CafeF

Comments are closed.