Hà Nội sẽ khởi kiện các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội

B?o hi?m xã h?i huy?n T? LiêmNgày 9/6, B?o hi?m xã h?i thành ph? Hà N?i cho bi?t, t?ng s? n? B?o hi?m xã h?i, B?o hi?m y t?, B?o hi?m th?t nghi?p trên toàn ??a bàn Th? ?ô tính ??n ??u tháng 6/2011 ?ã lên t?i 788,16 t? ??ng, trong ?ó n? trên 12 tháng chi?m 24,8%. Vi?c n? ??ng ti?n b?o hi?m c?a các doanh nghi?p ?ang làm ?nh h??ng ??n gi?i quy?t ch? ?? chính sách cho ng??i lao ??ng.

Theo Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai, nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, và việc Chính phủ chỉ đạo thắt chặt tín dụng đã khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành như cầu đường, xây dựng, cơ khí, giao thông, dệt may. Bên cạnh đó, công tác điều tra, thống kê, nắm bắt số lượng doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang hoạt động trên địa bàn thành phố và số lao động thực tế đang sử dụng trong các doanh nghiệp chưa thống nhất, cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bà Nguyễn Thị Phương Mai cũng cho biết, để khắc phục tình trạng trên, trong những tháng cuối năm 2011, cùng với việc tăng cường công tác đốc thu, đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị nợ đọng bảo hiểm năm 2010, cơ quan này sẽ kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp nợ đọng, đồng thời tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp tăng cường công tác thanh, kiểm tra nội bộ, thanh tra liên ngành; kiên quyết khởi kiện ra toà các đơn vị, doanh nghiệp chây ì tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./.

(Theo TTXVN)

Comments are closed.