Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và tai nạn thuyền viên

tauthuyen.jpgThủ tướng Chính phủ vừa điều chỉnh chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

Theo đó, chủ tàu được hỗ trợ mua bảo hiểm tai nạn đối với cả thuyền viên hợp đồng lao động thời vụ.
Về dầu, chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản, dịch vụ tham gia hoạt động khai thác hải sản, cung ứng dịch vụ trên biển, có giấy đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (đối với tàu dưới 20CV), có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (đối với tàu từ 20CV trở lên), có mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên (tàu từ 90CV trở lên bắt buộc mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên); có giấy phép khai thác thủy sản, có địa chỉ cư trú hợp pháp được UBND cấp xã xác nhận; có xác nhận của chính quyền cấp xã hoặc bộ đội biên phòng được hỗ trợ 3 lần/năm, mỗi lần 10 triệu đồng/chuyến đối với tàu có công suất máy từ 90CV trở lên; 4 lần/năm, mỗi lần là 6,5 triệu đồng đối với tàu có công suất máy từ 40CV đến dưới 90CV; 5 lần/năm, mỗi lần 4 triệu đồng đối với tàu có công suất máy dưới 40CV.
Thời gian hỗ trợ trong năm 2008.
Nếu địa phương sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân vượt quá 50% dự phòng ngân sách địa phương, thì Trung ương sẽ bổ sung phần chênh lệch vượt quá 50% này.

Theo Thanh Niên Online

Comments are closed.