Hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm cho ngư dân

ngu_dan.jpgSở NNPTNN Đà Nẵng cho biết việc hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm hàng năm cho thuyền viên là ngư dân đi biển và 30% kinh phí bảo hiểm thân tàu cá được áp dụng từ đầu năm 2008 đến năm 2010.

Trong điều kiện lạm phát, giá cả thị trường tăng cao, đặc biệt là xăng dầu đã khiến ngư dân Đà Nẵng bỏ nghề hàng loạt hoặc thua lỗ. Ngoài việc hỗ trợ trên, hiện mỗi chuyến ra khơi, sẽ được hỗ trợ tiền dầu mức 3-8 triệu đồng/tàu tuỳ công suất. Mỗi tàu sẽ được hỗ trợ 5 lần/năm.

Theo Lao Động


 

Comments are closed.