Gập ghềnh thị trường bảo hiểm xây dựng

xay_dung_lap_dat_resize.gifÔng Phùng ??c L?c – T?ng Th? ký Hi?p h?i B?o hi?m Vi?t Nam cho bi?t: M?c dù con s? t? l? b?o hi?m (BH) xây d?ng v?n t?ng nh?ng sau khi B? Tài chính ng?ng ban hành Quy t?c và bi?u phí b?t bu?c ??i v?i BH xây d?ng – l?p ??t và ?? các DN BH t? xây d?ng quy t?c và bi?u phí thì th? tr??ng BH trong l?nh v?c này ?ang g?p r?t nhi?u khó kh?n.

Không có biểu mẫu, biểu phí chung, DN BH phải tự ban hành và vấn đề nảy sinh từ đây. Ông Phan Thanh Hà – Phó trưởng phòng BH Cháy – Kỹ thuật, TCty BH Bảo Việt (Tập đoàn Tài chính – BH Bảo Việt) cho hay: “Chính vì biểu mẫu biểu phí do chủ đầu tư (hoặc nhà thầu) và DN BH tự thoả thuận theo ý chí chủ quan nên nhiều hợp đồng BH có những điều mâu thuẫn với thông lệ quốc tế. Vì không có biểu phí nên chủ đầu tư (người đại diện nguồn vốn Nhà nước để quản lý các công trình) cũng không có cơ sở để lập dự toán phần phí BH cho công trình và khi thanh toán phí BH qua kho bạc Nhà nước thì gặp nhiều vướng mắc do không có cơ sở pháp lý”.

Theo quy định, nếu công trình có vốn đầu tư trên 50 triệu USD, các DN BH trong nước (nhà BH gốc) buộc phải tái BH với các DN tái BH có uy tín của nước ngoài, nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho dự án. Nhưng thực tế, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các công trình xây dựng thường bị chậm tiến độ, do đó thời gian BH cũng phải kéo dài so với thời gian dự kiến ban đầu (thời hạn chuẩn). Thực tế này gây không ít khó khăn cho các DN BH vì họ bị ràng buộc bởi các hợp đồng tái BH đã ký với Cty tái BH của nước ngoài và họ sẽ phải tính phí BH bổ sung, trong khi đó không có khoản dự phòng phát sinh.

Khó khăn thứ hai mà thị trường BH xây dựng lắp đặt đang “vấp” là câu chuyện đấu thầu BH. Ông Phạm Đình Trọng – Phó cục trưởng Cục BH (Bộ Tài chính) đưa ra vấn đề: “BH đấu thầu ai ra đầu bài? Có khách quan trung thực không? Lấy tiêu thức nào để chấm “anh” BH nào thắng thầu thì chưa rõ ràng. Tiêu chí kinh nghiệm, vốn hay năng lực của DN BH?”.

Ông Phùng Đắc Lộc phân tích: Hiện nay ở nước ngoài, người ta ít đấu thầu BH theo mức phí cao thấp mà đấu thầu năng lực của DN BH. Nếu rủi ro xảy ra thì khả năng giải quyết rủi ro là quan trọng, những “ông” có năng lực, uy tín cao, có tiềm lực tài chính mạnh sẽ có khả năng giải quyết tốt hơn là những “ông” năng lực thấp. Thế nhưng chuyện đấu thầu BH ở nước ta “ngược đời” lắm. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng có nhu cầu mua BH họ sẽ tổ chức đấu thầu và tiêu chí để lựa chọn DN BH thắng thầu không phải là năng lực tài chính, uy tín DN mà là… mức phí BH. DN BH nào có mức phí bảo hiểm thấp sẽ thắng thầu.

Thị trường BH Việt Nam còn non trẻ, chưa có sự chuẩn hoá, cộng thêm những bất cập trong cơ chế chính sách đã phát sinh tình trạng các DN BH cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí phi kỹ thuật bằng cách tự hạ phí BH xây dựng, lắp đặt. “Và nếu rủi ro xảy ra, DN BH không có năng lực tài chính, không có chương trình BH tốt (không tái BH ra nước ngoài) thì nguy cơ mất an toàn trong khả năng thanh toán có thể xảy ra. Kể cả trường hợp hợp đồng BH gốc (giữa DN BH gốc và khách hàng) không đúng tiêu chuẩn, không phù hợp với thông lệ quốc tế thì các nhà tái BH có thể từ chối thanh toán và hậu quả là DN BH gốc và khách hàng phải chịu” – ông Phan Thanh Hà nhấn mạnh. “Như vậy, về lâu dài, thị trường BH xây dựng, lắp đặt Việt Nam có thể mất  uy tín với thị trường BH quốc tế” – đại diện một DN BH cảnh báo.

Để giải quyết những bất cập này, theo ông Phùng Đắc Lộc, Hiệp hội BH Việt Nam đã có Công văn số 009/HHBH/2009 gửi Cục Quản lý Giám sát BH đề nghị xin ban hành mẫu đơn BH xây dựng – lắp đặt với Quy tắc điều khoản kế thừa nội dung đơn BH xây dựng – lắp đặt của MunichRe (thị trưởng BH thế giới đang vận dụng), biểu phí BH kế thừa toàn bộ biểu phí của Bộ Tài chính đã ban hành tại Quyết định 33. “Mẫu đơn BH sẽ là văn bản định hướng để các chủ đầu tư dự án, chủ thầu, DN BH, DN môi giới BH tham gia mời thầu, dự thầu, mở thầu, chấm thầu,  ký kết hợp đồng BH. Và quan trọng hơn hết là cần nâng cao nhận thức cho  chủ đầu tư, nhà thầu và DN BH” – ông Lộc nhấn mạnh.

Theo Baohiem.pro.vn

Comments are closed.