Góp sức đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ 1995 đến 2010, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đã đạt được kết quả khả quan. Phong trào đã lan tỏa và trở nên sâu rộng tại các khu dân cư với những hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, cải thiện đời sống các gia đình, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng những việc làm cụ thể, các hộ gia đình ở các khu dân cư tại các địa phương đã hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế thông qua việc trao đổi phương tiện sản xuất, kinh nghiệm làm ăn và vay vốn qua các tổ, nhóm tiết kiệm. Điển hình là tại thành phố Vũng Tàu có 1.665 tổ tiết kiệm, với tổng số vốn lên đến 259 tỷ đồng; huyện Đất Đỏ có 285 tổ tiết kiệm, với tổng số vốn cho vay xoay vòng hơn 6,1 tỷ đồng; các khu phố, thôn, ấp tại địa bàn các huyện Châu Đức, Tân Thành, Xuyên Mộc… cũng hình thành các tổ tiết kiệm, hoạt động khá hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhiều khu dân cư, xã, phường, thị trấn còn thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm tuyên truyền, phổ biến áp dụng các kiến thức khoa học, kỹ thuật, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi, sản xuất có hiệu quả.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều khu dân cư đã vận động các hộ gia đình hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để sửa chữa, nâng cấp, làm mới nhiều con đường. Điển hình như các thôn, ấp tại xã Hòa Long (thị xã Bà Rịa) trong 5 năm, từ 2005 đến 2009, đã có 312 hộ gia đình hiến 21 héc-ta đất để mở 15 tuyến đường giao thông nông thôn. Tại huyện Tân Thành, nhân dân đã hiến hơn 37,3 hecta đất, tự chặt bỏ hơn 220 ngàn cây xanh, đóng góp hơn 54 ngàn ngày công để làm đường. Nhân dân tại các khu phố, thôn, ấp huyện Đất Đỏ đã hiến hơn 73,4 hécta đất, gần 4 ngàn ngày công để làm 172km đường giao thông…

Đăng Doanh

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.