Gói tài chính “An khang toàn gia”

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life VN vừa giới thiệu ra thị trường gói giải pháp tài chính mới với tên gọi “An khang toàn gia”.

Đây là gói sản phẩm được kết hợp giữa sản phẩm chính thuộc nhóm bảo hiểm liên kết chung và tất cả các sản phẩm bảo hiểm bổ sung hiện có của công ty.

Điểm nổi bật của “An khang toàn gia” là chỉ với một hợp đồng bảo hiểm chính – tất cả thành viên trong gia đình đều có thể được bảo vệ trước 43 bệnh hiểm nghèo đối với khách hàng trên 18 tuổi và trước 13 bệnh hiểm nghèo đối với khách hàng từ 0 đến đủ 17 tuổi.

Với phạm vi mở rộng không giới hạn số lượng thành viên gia đình tham gia trong cùng một hợp đồng bảo hiểm, An khang toàn gia thích hợp cho mọi khách hàng từ 0 đến 60 tuổi và an toàn về mặt tài chính cho khách hàng và gia đình.

Theo (DNSG Online)

{fcomment}

Comments are closed.