Giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng thứ 11 liên tiếp(webbaohiem)

Tháng thứ 11 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 8%/năm, áp dụng từ ngày 1/10 tới.

Ngày 27/9, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 2281/QĐ-NHNN về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

 

Theo đó, nhà điều hành tiếp tục giữ định mức lãi suất cơ bản của đồng Việt Nam là 8%/năm, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2010. Và đây là tháng thứ 11 liên tiếp, lãi suất này được duy trì ổn định ở 8%/năm.

 

Cùng trong ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước có Thông báo số 352/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 1/10/2010.

 

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm.

 

Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng cũng được tiếp tục giữ ở mức 8%/năm.

Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(Nguon: tinnhanhchungkhoan.vn)

Comments are closed.