Giới thiệu Web Bảo Hiểm

Web Bảo Hiểm do nhóm chuyên gia có kinh nghiệm hiện đang công tác trong ngành bảo hiểm xây dựng, nhằm mục tiêu trở thành một cổng thông tin phục vụ cộng đồng, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về bảo hiểm.

Với mục tiêu xây dựng một cổng thông tin bảo hiểm toàn diện, hữu ích Web Bảo Hiểm mong muốn nhận được sự cộng tác của các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, các bạn sinh viên đang học chuyên ngành bảo hiểm cũng như tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực bảo hiểm.

Các bạn hãy đăng ký trở thành thành viên của Web Bảo Hiểm để có thể tham gia trao đổi, chia sẻ thông tin tài liệu, và để nhận được những thông tin cập nhật nhất của Web Bảo Hiểm.

Hãy cùng nhau xây dựng  cộng đồng bảo hiểm Việt Nam Chuyên nghiệp và Năng động !

Liên hệ với Ban Quản trị :

Unit 3A, Tầng 11 – Tòa nhà Harec – Số 4A – Láng Hạ – Hà Nội – Việt Nam

Tel : 04 3 7367654; Fax : 04 3 7367039; email : admin@ginet-vn.com

people2.jpg

Comments are closed.