GiNET tổ chức thành công Chương trình “Chuyên Sâu Bảo Hiểm Gián đoạn Kinh doanh cho PVI”

WBH: GINET – đơn vị điều hành Webbaohiem.net hợp tác cùng Học viện Tài chính đã tổ chức thành công Chương trình “Chuyên Sâu Bảo Hiểm Gián đoạn Kinh doanh” cho Tổng Công ty Bảo hiểm PVI vào ngày 05 và 06/04.

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Chương trình được thiết kế cho các cán bộ nghiệp vụ, cán bộ khai thác bảo hiểm của Tổng Công ty bảo hiểm PVI về loại hình bảo hiểm gián đoạn kinh doanh để các cán bộ có thể nắm rõ các điều kiện điều khoản của đơn và cách thức áp dụng tại thị trường Việt Nam.

Chương trình đã nhận được nhiều chia sẻ về kiến thức nghiệp vụ căn bản và kinh nghiệm giải quyết tình huống thực tế từ Giảng viên Lưu Văn Thắng – CEO Công ty Giám định Tổn thất United Asia. Thông qua phần trình bày và chia sẻ rất tâm huyết từ Giảng viên, các học viên đã tiếp cận và hệ thống lại những kiến thức bổ ích về bảo hiểm gián đoạn kinh doanh như:

  • Cách thức hoạt động của Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh.
  • Phân tích về thời gian được bảo hiểm trong đơn BH Gián đoạn Kinh doanh.
  • Giới thiệu và xem xét chuyên sâu các mẫu Hợp đồng Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh và các Điều khoản mở rộng hiện hành.
  • Cấu thành số tiền tham gia bảo hiểm (cách tính lãi gộp có thể được bảo hiểm cũng như chi phí gia tăng).
  • Đánh giá rủi ro và giải quyết bồi thường với Bảo hiểm Gián đoạn Kinh doanh, khi nào thì khiếu nại có thể phát sinh. Tính toán Lãi gộp và bảng lương liên quan.
  • Các nghiên cứu điển hình quan trọng, doanh nghiệp ngừng hoàn toàn hoạt động.
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Các học viên đã nhiệt tình tham gia thảo luận về các nội dung giảng dạy, đặc biệt là những ví dụ thực tế, cùng phân tích các yếu tố liên quan, các quy tắc áp dụng và phương pháp giải quyết tối ưu đảm bảo quyền lợi cho khách hàng qua đó nâng cao kỹ năng giải quyết cho những tình huống tương tự sau này. Sau khóa học, học viên được cấp Giấy chứng nhận của Học viện Tài chính.

PV