Giao lưu Văn nghệ – Thể thao giữa các trung tâm giới thiệu việc làm khu vực phía Bắc lần thứ I

Trong 2 ngày 1- 2/10/2010, t?i Hà N?i ?ã di?n ra “Giao l?u V?n ngh? – Th? thao” gi?a C?c Vi?c làm, B? Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i và các trung tâm gi?i thi?u vi?c làm khu v?c phía B?c l?n th? I. ?ây là ho?t ??ng chào m?ng ??i l? 1000 n?m Th?ng Long – Hà N?i; 65 n?m Cách m?ng tháng Tám – Qu?c khánh 2/9 và 65 n?m ngày truy?n th?ng ngành Lao ??ng – Th??ng binh và Xã h?i. Tham d? ho?t ??ng này có 11 ?oàn v?i trên 200 cán b?, công nhân, viên ch?c ??n t? C?c Vi?c Làm và 9 trung tâm gi?i thi?u vi?c làm t?i Hà N?i, Thanh Hóa, Phú Th?, V?nh Phúc, B?c Ninh, H?i D??ng, H?i Phòng, Nam ??nh.

Theo Cục trưởng Cục Việc làm, Nguyễn Đại Đồng, cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các trung tâm giới thiệu việc làm như nghiên cứu khoa học và giảng dạy, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tư vấn, hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp thì việc xây dựng và phát triển đồng đều, đa dạng các hoạt động văn thể nhằm nâng cao hơn nữa đời sống văn hoá, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của các trung tâm cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cuộc giao lưu lần này đã khẳng định sự phát triển theo hướng toàn diện của các trung tâm giới thiệu việc làm tại nhiều tỉnh, thành. Trong thời gian tới, Cục sẽ nghiên cứu để tổ chức những cuộc giao lưu trên phạm vi trên cả nước, để các cán bộ, nhân viên của tất cả 44 trung tâm giới thiệu việc làm có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tạo sự gắn bó trong toàn ngành.

Tại cuộc giao lưu đã diễn ra nhiều hoạt động thi đấu thể thao như cầu lông, kéo co, bóng bàn sôi nổi, hấp dẫn với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả và các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, đặc sắc, được đầu tư, dàn dựng công phu. Tại phần thi hát các nghệ sỹ không chuyên đã thể hiện nhiều ca khúc bất hủ về Hà Nội với tất cả tấm lòng, tình cảm hướng về Đại lễ mừng 1000 năm tuổi của thủ đô, tạo nên ấn tượng sâu sắc đối với đến xem.

Với chất lượng chuyên môn khá đồng đều, các cuộc thi đấu và màn trình diễn của các đội thi đã gây không ít khó khăn đối với Hội đồng Giám khảo bao gồm những người có uy tín trong giới nghệ sỹ, thể thao ở trong và ngoài ngành. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự nỗ lực hết mình trong dàn dựng, luyện tập và biểu diễn, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nội 1 đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.