Giao dịch một cửa liên thông

motcua_resize.jpgTừ ngày 01/10/2008, Bảo hiểm xã hội Tp Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy trình một cửa liên thông.

Từ ngày 01/10/2008, Bảo hiểm xã hội Tp Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo quy trình một cửa liện thông,  đơn vị và người lao động tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH trước đây phải đi lại liên hệ trực tiếp với các phòng để nộp hồ sơ.  Nay tiếp nhận ở một đầu mối tại bộ phận một cửa, cùng lúc có thể giải quyết nhiều nội dung công việc nhưng chỉ liên hệ ở một nơi.  

Ngay trong buổi sáng ngày 01/10, có hơn 400 người tới giao dịch tại bộ phận một cửa và hơn 800 lượt người được tư vấn thực hiện quy trình một cửa và những nội dung liên quan đến các chế độ BHXH, chi trả trực tiếp BHYT có 45 người. Do ngưng tiếp nhận hồ sơ trong 7 ngày để chuyển trụ sở, nên số lượng người đến giao dịch trong ngày đầu tương đối đông.

Công nghệ thông tin được đưa vào ứng dụng, các chương trình phần mềm quản lý thu, cấp sổ thẻ đã được liên thông với bộ phận một cửa, thuận tiện cho việc cập nhật dữ liệu thu của từng cá nhân và đơn vị. Phần mềm tiếp nhận hồ sơ cũng được liên thông trực tiếp với các phòng. Vì vậy ngay trong ngày, các phòng có thể cập nhật ngay số lượng hồ sơ liên quan đến các phòng do bộ phận một cửa tiếp nhận.

M.H

Theo Website Bảo hiểm Thành Phố Hồ Chí Minh

Comments are closed.