gianghongoctien@yahoo.com. Bảo hiểm xã hội

Cho tôi hỏi:2% BHXH để lại dơn vị là như thế nào,giải thích giùm tôi.Theo luật BHXH thì công ty giữ lại 2% trong tổng số 28,5% để chi trả kịp thời cho các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản. Hàng quý sau đó sẽ thanh toán với cơ quan BHXH nếu thừa thì nộp lên, nếu thiếu thì cở quan BHXH chuyển trả.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.