Giảm thuế cho doanh nghiệp bảo hiểm nông nghiệp, cần nghiên cứu kỹ

Cử tri Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp (DN) kinh doanh bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) dưới hình thức giảm thuế. Bộ Tài chính cho biết, DN bảo hiểm là tổ chức kinh doanh, nếu hỗ trợ bằng cách giảm thuế cần được nghiên cứu kỹ để đảm bảo công bằng với các DN khác.

Theo cử tri tỉnh Khánh Hòa, để phát triển thị trường BHNN, khuyến khích các tổ chức bảo hiểm tham gia lĩnh vực này, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất ổn định và lâu dài, Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh BHNN như giảm thuế, hỗ trợ phí mua bảo hiểm rủi ro cho nông dân.

Theo Bộ Tài chính, việc hỗ trợ phát triển BHNN được thực hiện thông qua hỗ trợ phí mua bảo hiểm cho nông dân, còn đối với doanh nghiệp bảo hiểm là tổ chức kinh doanh, vì vậy trước mắt cần thực hiện theo chính sách, pháp luật về thuế hiện hành.

Xem thêm: Bảo hiểm thai sản LibertyBảo hiểm thai sản nào tốtbảo hiểm sức khỏe cho trẻ em

“Trường hợp hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh BHNN dưới hình thức giảm thuế cần được nghiên cứu đánh giá kỹ đảm bảo bình đẳng, công bằng với các doanh nghiệp kinh doanh khác“, trong văn bản gửi đến cử tri tỉnh này Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Ngoài ra, cử tri còn đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo, có biện pháp phát triển thị trường BHNN, bởi đây là thị trường dễ gặp rủi ro do những biến động của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh; mức phí BHNN không cao, trong khi phải bồi thường lớn khi xảy ra các biến động khách quan không mong muốn.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về BHNN, trong đó đề xuất chính sách hỗ trợ phí BHNN cho một số tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể: Hỗ trợ cá nhân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tối đa 90% phí BHNN; cá nhân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tối đa 20% phí BHNN và tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường tối đa 20% phí BHNN.

Ngoài ra, Nghị định về BHNN còn quy định cụ thể về việc triển khai BHNN (các loại hình BHNN; hợp đồng BHNN; tái BHNN; căn cứ bồi thường BHNN; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm khi giao kết, thực hiện hợp đồng BHNN; kiểm soát rủi ro, đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận bảo hiểm, …); quy định cho phép DN bảo hiểm được sử dụng tối đa 10% doanh thu phí BHNN thu được (thay vì tối đa 2% như quy định hiện hành) để chi cho các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất trong lĩnh vực BHNN.

Theo Bộ Tài chính, nghị định về BHNN được ban hành góp phần thúc đẩy phát triển thị trường BHNN, khuyến khích các tổ chức bảo hiểm tham gia lĩnh vực này, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất ổn định và lâu dài./.

Theo (TBTCO)