Giám định suy giảm khả năng lao động hưởng trợ cấp BHXH

Bộ y tế ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BYT hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động cho người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghệ nghiệp tiếp tục thực hiện việc giám định suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp như đang thực hiện. Theo đó, những vướng mắc bất cập trước đây đã được bổ sung sửa đổi cụ thể là:
·   Người lao động bị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đã được giám định sau đó tái phát đã điều trị ổn định nay được giám định lại để có thể nâng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động;
·   Những người vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động nhiều lần, bị nhiều bệnh nghề nghiệp được giám định tổng hợp để xác định tỷ lệ thương tật phù hợp với mức độ suy giảm khả năng lao động;
·   Thân nhân người lao động đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trong độ tuổi lao động bị suy giảm khả năng lao động sẽ được giám định để đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
Từ ngày 10/5/2010, Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh (thành) sẽ tiếp nhận hồ sơ và giám định cho các đối tượng mới được bổ sung.
Cơ quan đang quản lý người lao động (cơ quan sử dụng lao động) giới thiệu người lao động đi giám định suy giảm khả năng lao động lần thứ nhất. Cơ quan BHXH cấp tỉnh (thành) giới thiệu đối với các trường hợp: Giám định từ lần 2 trở đi; Giám định tổng hợp và thân nhân người lao động./.
M H 
BHXH TP. HCM

Comments are closed.