Giải quyết chế độ thai sản khi công ty chậm đóng BHXH

altBà Vũ Ngọc Thụy Vân (vyvan2007@…) tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2007, cuối tháng 2/2012 bà xin nghỉ việc nhưng chưa nhận được quyết định thôi việc do Công ty nợ tiền BHXH từ tháng 1/2012. Nay, bà Vân đã mang thai, dự kiến sinh cuối tháng 11/2012.

Bà Vân muốn được biết bà có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không? Nếu Công ty tiếp tục nợ BHXH thì bà phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Vân như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Luật BHXH số 71/2006/QH11 người sử dụng lao động có các trách nhiệm đóng BHXH và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH;  bảo quản sổ BHXH của người lao động trong thời gian người lao động làm việc; trả sổ BHXH cho người lao động khi người đó không còn làm việc; lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng BHXH; trả trợ cấp BHXH cho người lao động.

Nếu người sử dụng lao động có các hành vi không đóng BHXH bắt buộc cho toàn bộ người lao động; đóng BHXH không đủ số người; chậm đóng BHXH cho người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; không trả sổ BHXH đúng thời hạn cho người lao động khi người lao động không còn làm việc; thì người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được hướng dẫn tại điểm 1, Mục II, Phần B, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội như sau:

– Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

– Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp bà Vân làm việc tại 1 công ty có thời gian tham gia và đóng BHXH từ năm 2007. Đến tháng 2/2012 bà Vân nghỉ thôi việc và dự kiến sinh con vào cuối tháng 11/2012. Từ khi nghỉ việc bà Vân không đóng BHXH.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu bà Vân sinh con vào một trong những ngày kể từ ngày 1/11/2012 đến ngày 14/11/2012, thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 11/2011 đến tháng 10/2012. Bà Vân đã đóng BHXH từ năm 2007 đến hết tháng 2/2012 là trường hợp “đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh” nên bà Vân được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Nếu bà Vân sinh con vào một trong những ngày kể từ ngày 15/11/2012 đến ngày 31/11/2012, thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2011 đến tháng 11/2012. Bà Vân đã đóng BHXH từ năm 2007 đến hết tháng 2/2012 là trường hợp “đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh” nên bà Vân được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Như vậy, khi sinh con đúng dự kiến vào tháng 11/2012, bà Vân đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con bằng 4 tháng tiền lương đóng BHXH và trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương tối thiểu chung. 

Tuy nhiên để được hưởng chế độ này khi đã thôi việc trước thời điểm sinh con thì  bà Vân phải tự làm thủ tục hưởng trợ cấp, hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH gồm sổ BHXH  thể hiện bà Vân đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con và giấy khai sinh của con. Nhưng Công ty nơi bà Vân làm việc lại nợ tiền đóng BHXH, chưa chốt sổ, trả sổ BHXH cho bà. Do đó muốn được hưởng chế độ này, Công ty phải thanh toán nợ BHXH trả cơ quan BHXH thì Cơ quan BHXH mới chốt sổ công nhận thời gian đóng BHXH cho người lao động thôi việc.

Để bảo vệ quyền lợi BHXH của mình, bà Vân cần khiếu nại tới Giám đốc công ty nơi bà đã làm việc, yêu cầu công ty phải thực hiện việc đóng nộp đủ BHXH  và chốt sổ, trả sổ BHXH cho bà, để bà lập hồ sơ hưởng chế độ thai sản theo quy định. Trường hợp đến khi bà sinh con mà chưa được làm thủ tục thôi việc, chốt sổ BHXH và chưa được trả sổ BHXH thì công ty phải thanh toán chế độ thai sản cho bà Vân.

(VGP News).

Từ khóa tìm kiếm: chế độ thai sản, bhxh

 

 

Comments are closed.