Gia đình 1 cá nhân được chi trả hơn 10 tỷ đồng bảo hiểm

altTháng 6/2012, Bảo Việt Nhân thọ đã chi trả số tiền bảo hiểm gần 10,4 tỷ đồng cho gia đình một khách hàng tại Trà Vinh sau khi khách hàng tử vong. 

Đây là số tiền chi trả lớn nhất từ trước đến nay của Bảo Việt Nhân thọ dành cho gia đình khách hàng khi khách hàng  không may gặp bệnh hiểm nghèo qua đời.

Ngoài ra, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục miễn phí các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác cho người thân của khách hàng này. 

Được biết, khách hàng này tham gia bảo hiểm nhân thọ từ năm 1999 và đã có Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn tại Bảo Việt Nhân thọ. Đến năm 2004, khách hàng này tiếp tục tham gia vào kế hoạch bảo vệ và tích lũy tài chính cho nhiều người thân yêu trong gia đình với Bảo Việt Nhân thọ thông qua 8 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với  tổng số tiền bảo hiểm lên gần 11 tỷ đồng.

Bảo Việt Nhân thọ hiện có 60 công ty thành viên, hơn 200 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc, đội ngũ trên 2.000 cán bộ và gần 24.000 đại lý.

(ĐTCK).

Comments are closed.