“Gửi tiết kiệm, tặng bảo hiểm” tại Vietcombank

Giadinh.net – Khách hàng gửi tiết kiệm tại Vietcombank theo Chương trình “Gửi tiết kiệm, tặng bảo hiểm” sẽ được bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe mô tô và bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe tại Công ty Bảo hiểm PJICO.
Theo đó, mức trách nhiệm lên tới 50 triệu đồng.
 
Thu Mai
Nguồn Giadinh.net

Comments are closed.