G-Bank sẽ trở thành cổ đông chiến lược của PVI?

Theo thông báo của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Ngân hàng Cổ phần Toàn Cầu (G-Bank) đã có đơn xin tham gia cổ đông chiến lược của PVI ngay sau khi Tổng công ty Hàng Hải Việt nam (Vinalines) xin rút lui do đang phải thu xếp vốn cho nhiều dự án.
“Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công nghiệp chưa xem xét đề nghị này của G-Bank”, lãnh đạo của PVI cho biết.

Sau phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng ngày 30/12/2006, một số nhà đầu tư do không thu xếp được vốn đầu tư đã từ chối mua hơn 1,8 triệu cổ phiếu PVI.

Trong lần bán tiếp vào chiều ngày 6/2/2007, đã có 4 nhà đầu tư trong số các cổ đông đã tham dự đấu giá lần đầu đăng ký mua hết với giá từ 173.000 đồng – 175.000 đồng/cổ phần, vượt trên mức giá trúng thầu trung bình là 162.000 đồng/1 cổ phần.

Ngày 8/2/2007, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ I. Đại hội này sẽ thông qua Điều lệ hoạt động, phương án phát triển kinh doanh (2006 – 2010) và bầu các chức danh Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Comments are closed.