FWD Singapore hợp tác với IPP quyên góp 1 triệu đô la Singapore cho các tổ chức phi chính phủ

FWD Singapore đã hợp tác với Tư vấn Tài chính IPP để quyên góp 1 triệu đô la Singapore (720 nghìn đô la Mỹ) cho các tổ chức phi chính phủ được chọn với mục đích truyền cảm hứng cho sự thay đổi thông qua kế hoạch tài chính.

FWD quyên góp tổ chức phi chính phủ

Từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, FWD và IPP sẽ cùng quyên góp 100 đô la Singapore (71,56 đô la Mỹ) cho mỗi hợp đồng bảo hiểm bệnh hiểm nghèo hoặc hợp đồng bảo hiểm tử kỳ mà Tư vấn IPP bán được. Sáng kiến này là một phần của chuỗi các hoạt động lấy cộng đồng làm trung tâm kéo dài một năm nhân dịp IPP kỷ niệm 40 năm hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Tổ chức NGO đầu tiên sẽ được nhận khoản tài trợ này là Thế vận hội Đặc biệt Châu Á Thái Bình Dương (Special Olympics Asia Pacific).

Thông qua hoạt động quyên góp, FWD đang hướng tới mục tiêu giúp đỡ hơn 24.000 trẻ em và người lớn bị khuyết tật trí tuệ.

Thế vận hội Đặc biệt là một phong trào hòa nhập toàn cầu sử dụng các chương trình thể thao, sức khỏe, giáo dục và lãnh đạo, hàng ngày, trên khắp thế giới, để chấm dứt sự phân biệt đối xử và trao quyền cho người bị khuyết tật trí tuệ. Thông qua chương trình “Vận động viên Lãnh đạo”, Thế vận hội đặc biệt giúp các vận động viên khuyết tật trí tuệ phát triển kỹ năng lãnh đạo, cho phép họ trở thành những người ủng hộ hòa nhập.

Ông Adrian Vincent, Giám đốc điều hành Bảo hiểm nhân thọ FWD Singapore cho biết: “Bảo hiểm và lập kế hoạch tài chính vững chắc có thể giúp trao quyền cho cuộc sống và nâng cao cộng đồng. Hợp tác với IPP là một phần mở rộng trong sứ mệnh chung của công ty chúng tôi là truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực. Bằng cách hợp tác với các tư vấn IPP để thúc đẩy các sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và bảo hiểm tử kỳ, chúng tôi hy vọng sẽ thu hẹp khoảng cách bảo vệ cho người dân Singapore, đồng thời giúp đỡ những người có nhu cầu đặc biệt. Chúng tôi hy vọng sẽ bổ sung thêm nhiều tổ chức phi chính phủ vào danh sách người thụ hưởng trong tương lai gần”.

Huyền My (chuyển ngữ)