FWD khai trương trụ sở chính tại TP. HCM

(WBH) FWD vừa chính thức khai trương Trụ sở chính tại lầu 11 Tòa nhà Diamond Plaza, quận 1, TP. HCM.

Ngày 29/11/2016, t?i Thành ph? H? Chí Minh, Công ty TNHH B?o hi?m Nhân th? FWD Vi?t Nam (FWD Vietnam) chính th?c khai truong tr? s? chính t?i Thành ph? H? Chí Minh, gi?i thi?u b? nh?n di?n thuong hi?u v?i kh?u hi?u “S?ng d?y t? hôm nay” trên tinh th?n “Hân hoan vui s?ng” và trao ?ng h? Qu? “Vì ngu?i nghèo” thành ph? v?i s? ti?n 300 tri?u d?ng. FWD thu?c T?p doàn d?u tu Pacific Century Group (PCG) du?c thành l?p t?i châu Á t? nam 2013, hi?n nay FWD có van phòng t?i Hong Kong, Macau, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và Vi?t Nam, cung c?p nhi?u s?n ph?m b?o hi?m da d?ng t? giáo d?c, y t?, tài chính, huu trí và nhi?u linh v?c khác. FWD hi?n có hon 1 tri?u khách hàng ? 6 qu?c gia trên (chua g?m Vi?t Nam). Trong ?nh : quang c?nh l? khai truong. ?nh : Th? Anh-TTXVN

Ông Anantharaman Sridharan, Tổng giám đốc FWD Việt Nam cho biết, trụ sở mới sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng khởi đầu hành trình của FWD Việt Nam.

FWD cũng chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu truyền tải tinh thần “Hân hoan vui sống”. Cùng với khẩu hiệu “Sống đầy từ hôm nay”, FWD xây dựng một thương hiệu khác biệt trên thị trường nhằm thay đổi khuôn mẫu của ngành bảo hiểm Việt Nam và giúp khách hàng vui trọn vẹn với cuộc sống của mình.

Theo ông Huỳnh Thanh Phong, Tổng giám đốc Tập đoàn FWD, khi bắt đầu thành lập FWD đã mong muốn xây dựng một tập đoàn bảo hiểm tại châu Á với tầm nhìn thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm. Chắc chắn FWD đang thực hiện đúng cam kết mang lại những trải nghiệm mới mẻ và tốt đẹp hơn cho người Việt Nam.

FWD gia nhập thị trường Việt Nam sau khi mua lại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern Việt Nam vào tháng 6/2016. Đây là thị trường thứ hai trong số ba thị trường mới của FWD trong năm nay khi FWD tiếp tục mở rộng sự hiện diện trong khu vực nhằm thực hiện mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm hàng đầu châu Á.

Theo (Thời báo ngân hàng)