FWD bổ nhiệm Tổng Giám đốc Singapore

(Webbaohiem) – Tập đoàn FWD Group Holdings đã bổ nhiệm ông Adrian Vincent (ảnh trên) làm Tổng Giám đốc FWD Singapore, kế nhiệm ông Khor Kee Eng, người sẽ đảm nhận vai trò mới tại trụ sở chính Tập đoàn.

FWD bổ nhiệm toognr giám đốc Singapor mới

Ông Vincent gia nhập FWD Singapore vào năm 2019 với vị trí Giám đốc điều hành Bảo hiểm nhân thọ. Ông đã giúp Công ty xây dựng kênh tư vấn tài chính và sau đó thực hiện chiến lược bảo hiểm khối khách hàng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (High-Net-Worth Individual). Vincent có hơn 20 năm kinh nghiệm và trước đây ông là Phó Tổng Giám đốc của Bảo hiểm Nhân thọ HSBC Singapore.

Ở vai trò này, ông báo cáo lên ông Binayak Dutta, Giám đốc điều hành các thị trường mới nổi và Giám đốc phân phối của Tập đoàn.

Ông Dutta nhận xét: “Việc bổ nhiệm ông Adrian làm Tổng Giám đốc Singapore phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc nuôi dưỡng tài năng từ nội bộ công ty.

“Tôi tin tưởng rằng Adrian sẽ tiếp tục đi tiên phong trong phương pháp tiếp cận bảo hiểm lấy khách hàng làm trọng tâm, tận dụng đội ngũ nhân tài mà chúng tôi đã phát triển trong hoạt động kinh doanh tại Singapore trong những năm gần đây”.

Về phần mình, ông Vincent nói: “Cùng nhau, chúng tôi đang xây dựng con đường trở thành công ty bảo hiểm thế hệ tiếp theo ở Singapore, giúp bảo vệ, tiết kiệm hưu trí và lập kế hoạch cho các tài sản thừa kế của khách hàng một cách dễ dàng, dễ tiếp cận và với giá cả phải chăng. Tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với FWD Singapore và thực hiện tầm nhìn của Tập đoàn về việc thay đổi cách thức mọi người cảm nhận về bảo hiểm”.

Trần Lâm (chuyển ngữ)