F55374@gmail.com. Cộng dồn thời gian Công tác

Tôi tên D??ng Quí Ng?c, sinh 1952. Cho tôi ???c phép h?i sau: 1970-1976 là b? ??i. 1977-1993 chuy?n ngành công tác khu v?c Nhà n??c. 1994-2009 gián ?o?n (ch?a h??ng ch? ??)lý do v? b? v?t th??ng. chi?n tranh tái phát. 2009 ??n nay công tác Cty ?i?n máy (có l?p s? BHXH trong ?o?n th?i gian này). Nh? v?y S? BHXH c? tôi có ???c c?ng d?n th?i gian tr??c?ây hay không ? Trân tr?ng !

Trường hợp của ông, ông thuộc diện gián đoạn thời gian công tác . Để biết thêm chi tiết việc ông muốn cộng dồn thời gian trước năm 1995 đến nay thì ông thực hiện theo tinh thần Thông tư 19/2008/ TT-BLĐ TBXH của Bộ lao động thương binh xã hội ngày 23/9/2008 hồ sơ đề nghị gồm có :
– Tờ khai cấp sổ BHXH
– Lý lịch gốc
– Danh sách đơn vị có tên người lao động .
– Quyết định nghỉ chờ việc.
Ông liên hệ BHXH tỉnh nơi ông đã công tác trước đây để được hướng dẫn thêm.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.