Email: tonquy@ymail.com.

Em làm kế toán tại một công ty tư nhân chuyên về xe máy thử việc 3 tháng và được công ty mua BHXH từ tháng 3/2008 đến tháng 6/2009, hiện em đã nghỉ việc. Cho em hỏi, nếu em muốn rút sổ và lãnh tiền BH mà công ty đã trừ trong lương thì em phải làm những thủ tục gì? và mức tiền em được lãnh là bao nhiêu?
– Yêu cầu bạn đến Công ty để được nhận lại sổ BHXH đã được bảo lưu.
– Sau 12 tháng tính từ ngày nghỉ việc mà không có việc làm mới thì bạn đến cơ quan BHXH các quận, huyện trong cả nước mà bạn có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú để nộp hồ sơ nhận trợ cấp BHXH 1 lần với mức hưởng như sau: cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.