Email: lieulieu74@yahoo.com.vn. Hỏi về đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho NLĐ

Tôi phụ trách về BHXH cho người lao động ở công ty nước ngoài. Khi có lao động nghỉ việc ngoài danh sách báo giảm BH cho cơ quan BHXH thì phải làm danh sách gì nữa không để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)cho người lao động? và đăng ký ở đâu để người lao động được hưởng chế độ khi tham gia BHTN.
  – Hiện BHXH tạm thời quy định đơn vị sẽ làm danh sách đề nghị bảo lưu thời gian đóng BHTN cho người lao động để tổ chức BHXH xác nhận làm thủ tục cho người lao động đăng ký với Trung tâm giới thiệu việc làm trong hồ sơ đăng ký hưởng BHTN.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.