Email: [email protected] Hỏi về chế độ BHXH

Tôi đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, theo quy định của BHXH mỗi ngày làm việc 7 tiếng vẫn được hưởng nguyên lương. Vậy khi tôi nghỉ phép việc thì tính 7 tiếng hay 8 tiếng. xin tư vấn cho
Theo pháp luật lao động hiện hành, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc mà vẫn hưởng đủ lương. Việc bạn xin nghỉ phép cũng theo quy định số ngày nghỉ phép trong năm và được tính theo số ngày nghỉ. Đây là 2 chế độ hưởng khác nhau.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here