Dưới 12 tháng có được hưởng trợ cấp thôi việc?

(Dân trí) – Tôi làm việc tại Chi nhánh Viettel TP. HCM từ 1/8/2008 đến hết tháng 03/2011, tôi đã làm thủ tục xin nghỉ việc theo đúng quy định, tuy nhiên khi nghỉ công ty tôi không chịu thanh toán tiền trợ cấp nghỉ việc cho tôi.Do công ty đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/1/2009. Từ ngày 1/8/2008 đến 31/12/2008 do chưa đủ 12 tháng nên không được tính trợ cấp.

Xin Quý báo cho biết như vậy có đúng không? Vì tôi đã làm liên tục từ ngày 1/8/2008 đến hết 31/03/2011. (Nguyễn Công Thành, Email: congthanh81vn@yahoo.com).

Trả lời:

Theo Điều 41 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì:

“1. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Thời gian người lao động thực tế làm việc theo các bản hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động mà không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức…

3. Thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội được tính để miễn trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức”.

Đồng thời Điều 42 Bộ luật lao động quy định: “Khi chấm dứt Hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có từ đủ 12 tháng trở lên người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng phụ cấp lương nếu có”,

Như vậy theo quy định nêu trên nếu công ty anh đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho anh thì từ ngày 01/01/2009 đến 31/3/2011 là khoảng thời gian Công ty không phải trả trợ cấp thôi việc cho anh. Từ ngày 01/08/2008 đến 31/12/2008 mới được 4 tháng nên anh không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc. Công ty đã làm đúng quy định của pháp luật.

Luật sư Vũ Hải Lý

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 0933 668 166

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc
Báo điện tử Dân trí trên Internet

Comments are closed.