Được xem xét để xếp ngạch, bậc lương

Ảnh minh hoạ“Tôi làm việc tại một cơ quan Nhà nước từ tháng 1-2007, ký HĐLĐ thời hạn từng năm và được đóng BHXH, BHYT. Đến 1-9-2009, cơ quan không ký tiếp HĐLĐ cho tôi vì không được phép ký HĐLĐ, đóng BHXH cho những người chưa qua tuyển dụng viên chức.

Đến tháng 11-2009, tôi đã thi tuyển viên chức vào đúng vị trí mà tôi đang làm việc và sẽ có quyết định tuyển dụng vào tháng 1-2010. Tôi có được cộng dồn thời gian công tác và hưởng chế độ nâng bậc lương kể từ ngày 1-1-2007 không?”._Nguyen Van Bich (bichnv.fsiv@gmail.com)

– Luật gia Lê Trúc Phương, Hội Luật gia TPHCM, trả lời: Thông tư số 04/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn “Đối với trường hợp khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đã có thời gian công tác liên tục có đóng BHXH hoặc trước đây là cán bộ, công chức sau đó chuyển ra làm ở các khu vực ngoài Nhà nước, nay được tuyển dụng và bố trí làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì quá trình công tác có đóng BHXH được xem xét để làm cơ sở xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí được tuyển dụng”.

Theo quy định trên, thời gian công tác trước đây được xem xét để xếp ngạch, bậc lương (ví dụ: xếp ngay vào bậc 2 của ngạch lương trúng tuyển) chứ không phải để tính thời hạn nâng lương (tính tiếp năm công tác). Thời gian đóng BHXH trong quá trình làm việc theo chế độ HĐLĐ trước đây sẽ được cộng vào thời gian đóng BHXH sau này của bạn.

nld.com.vn

Comments are closed.