ducktg. Email: nnd2501spkt@yahoo.com. Khiếu nại cty trả sổ BHXH

Tôi ký hợp đồng không xác định thời hạn với cty KCN VSIPI. Vừa qua tôi có xin nghỉ việc và cty đã ký chấp thuận cho tôi nghỉ. Nhưng tôi đã nghỉ trước thời hạn báo trước vài ngày. Khi liên hệ nhận lại sổ BHXH thì cty nói không trả sổ với lý do tôi đã nghỉ ngang và chưa bồi thường hợp đồng. Xin hỏi cty làm vậy có đúng luật không và thủ tục khiếu nại ( liên hệ với các cơ quan chức năng nào?) cty trả sổ BHXH như thế nào?
Bất luận vì lý do nào ngay cả khi bị kỷ luật sa thải thì người lao động vẫn nhận được sổ BHXH theo quy định. Tuy nhiên, trường hợp của bạn nêu là còn một trách nhiệm của bạn chưa thực hiện xong khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) và vấn đề chưa được nhận sổ BHXH là 2 vấn đề tuy là khác nhau nhưng lại trùng hợp khi giải quyết. Nếu bạn khiếu kiện đến cơ quan Pháp luật về việc chưa nhận được sổ BHXH thì bạn sẽ nhận được sự khiếu kiện ngược lại đối với bạn vì trường hợp bạn chưa bồi thường xong HĐLĐ.

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.