Đưa pháp luật đến gần với người lao động

Tan ca (Ảnh: Internet)(PL&XH)-Trong hai ngày 28 và 29-6, Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội VN đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong các khu công nghiệp năm 2011.Theo đó, đại diện các doanh nghiệp đã được nghe các nội dung liên quan đến Thông tư 32/2010/TT của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp…

 
Ngoài ra, những vướng mắc của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã được Cục Việc làm và Vụ Bảo hiểm xã hội giải đáp.
Thông qua các hoạt động kể trên, chương trình nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng của người lao động và người sử dụng lao động; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền kịp thời, thường xuyên nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội. Phấn đấu đến hết năm 2012, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động đạt 70% và người sử dụng lao động đạt 95%.

Hải Yến
phapluatxahoi.vn

Comments are closed.