Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ứng phó đối với biến đổi khí hậu

Ngày 21/12/2010, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã tổ chức hội thảo Ứng phó với các tác động của biến dổi khí hậu và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với các nhóm dễ bị tổn thương. Đến dự, có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà; đại diện các tổ chức quốc tế như UNDP, UNICEF, UNIFEM, UNHCR…

Việt Nam nằm trong số các nước dễ bị tổn thương nhất trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Với cương vị là Chủ tịch Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN (ASCC), trong năm 2010, Việt Nam đã đề xuất nội dung ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh… đây cũng là những nội dung ưu tiên của Cộng đồng. Kế hoạch tổng thể của ASCC đã đề ra các hoạt động để tăng cường phúc lợi và bảo vệ cho những nhóm đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

        Nhằm góp phần vào những nỗ lực của việc ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với người dân nói chung, nhóm yếu thế nói riêng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011- 2015, trong đó các đối tượng ưu tiên là trẻ em, phụ nữ, người già, người nghèo, người dân tộc thiểu số. Theo đó, các giải pháp ứng phó của ngành sẽ bao gồm:

Phòng ngừa: quy hoạch, phát triển và đảm bảo việc làm tốt hơn cho dân cư; phát triển việc làm tạm thời, việc làm công; hỗ trợ di dân, dịch chuyển lao động; dạy nghề giúp đa dạng hoá sinh kế, việc làm; hỗ trợ xây dựng, củng cố nhà ở, đất ở, đất sản xuất, vốn tính dụng cho dân cư, lao động nông nghiệp, người nghèo các vùng chịu nhiều nguy cơ rủi ro do thiên tai, biến đối khí hậu và nước biển dâng.

Thích nghi, giảm thiểu: hỗ trợ dân cư thực hiện BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm mùa màng, phát triển mạng lưới an sinh xã hội dựa vào cộng đồng; hỗ trợ nhóm yếu thế tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ người nghèo vốn, chuyển đổi sản xuất; hỗ trợ trẻ em đi học, xây dựng nhà trẻ, trường học tránh lũ, chống bão, giáo dục học sinh tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh; các chính sách, chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ người dân tộc đa dạng hoá sinh kế, giảm nghèo, tiếp cận dịch vụ xã hội.

Khắc phục: cứu hộ, cứu đói, rét, chăm sóc y tế, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ khắc phục tổn thất hạ tầng dịch vụ xã hội, khôi phục điều kiện sản xuất; mở rộng trợ giúp xã hội đột xuất, thường xuyên.

        Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã được chia sẻ kinh nghiệm về các biện pháp, hoạt động đã thực hiện của các tổ chức quốc tế đối với việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với nhóm dễ bị tổn thương và đề xuất khuyến nghị để tăng cường an toàn đối với họ.

      

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.