DPM hợp tác với PVI triển khai bảo hiểm An nông

(Vietstock) – Ngày 09/05, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (HOSE: DPM) và Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (HNX: PVI) đã ký hợp đồng nguyên tắc triển khai chương trình bảo hiểm An nông cho nông dân mua và sử dụng Đạm Phú Mỹ.Theo đó, chương trình bảo hiểm an nông có đối tượng được bảo hiểm là cây lúa sử dụng phân Đạm Phú Mỹ của DPM, đối tượng thụ hưởng bảo hiểm là người sử dụng phân Đạm Phú Mỹ để trồng lúa.

Phí bảo hiểm sẽ do DPM hỗ trợ toàn bộ và chương trình được thực hiện thông qua hệ thống kênh phân phối sản phẩm của DPM và hệ thống các đại lý bảo hiểm của PVI.

Trước mắt, chương trình được triển khai thử nghiệm trong 12 tháng, dự kiến từ 01/07/2011 đến 30/6/2012 trên phạm vi 6 tỉnh, bao gồm: Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Đồng Tháp và An Giang. Sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm, PVI và DPM sẽ cùng xem xét, tổng kết, đánh giá thực tiễn để làm cơ sở triển khai chính thức từ tháng 7/2012 trên phạm vi cả nước.

Thanh Nụ
Vietstock.vn. 

Comments are closed.