Đóng BHXH và tính hưởng lương hưu

Mẹ đẻ bà Lê Minh Loan (tỉnh Thái Bình) sinh năm 1958, nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ ngày 1/12/2008, tính đến thời điểm nghỉ hưu đã công tác được 27 năm và đủ 50 tuổi. Khi nghỉ hưu mẹ bà Loan được hưởng 70% lương và trợ cấp 1 tháng lương. 


Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Loan như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo Điều 51, Luật Bảo hiểm Xã hội số 71/2006/QH11 (BHXH) đã được hướng dẫn tại Điều 27, Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ như sau:

Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện (quy định tại Điều 50 Luật BHXH và Điều 26 Nghị định này) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

– Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Mức lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Theo quy định tại Điều 52, Luật BHXH thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi được tính như quy định này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

Chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu tại Điều 54 Luật BHXH quy định người lao động đã đóng BHXH trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Theo quy định tại khoản 5, Điều 28 Nghị định 152/2006/NĐ-CP thì khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm.

Trường hợp mẹ bà Lê Minh Loan nghỉ hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động khi đủ 50 tuổi. Tính đến thời điểm nghỉ hưu mẹ bà Loan đã công tác, tham gia đóng BHXH được 27 năm. Theo các quy định nêu trên, mẹ bà  được hưởng mức lương hưu hằng tháng bằng 70% lương mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH và trợ cấp một lần bằng 1 tháng lương là đúng quy định.

Mẹ bà Loan nghỉ việc hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động, không phải là trường hợp lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty Nhà nước do đó không phải là đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Thông tư 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty Nhà nước.

Nguồn: baodientu.chinhphu.vn

{flike}

Comments are closed.