Đóng BHXH từ ngày ký hợp đồng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia BHXH cho tổ chức BHXH. “Công ty ký hợp đồng lao động vào tháng 6-2011 nhưng đến tháng 7-2011 mới đóng BHXH cho tôi. Công ty làm như vậy có đúng không?”.
ngoc nguyenthuy (phovang304@yahoo.com)
 
– Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời: Khoản 1 điều 111 Luật BHXH quy định: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia BHXH cho tổ chức BHXH. Nếu công ty ký hợp đồng lao động vào tháng 6-2011 thì phải đóng BHXH cho người lao động từ tháng 6-2011, hồ sơ tham gia BHXH phải nộp cho tổ chức BHXH trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động.

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Comments are closed.