Đóng BHXH ngắt quãng có được hưởng chế độ thai sản?

Vợ ông Trần Quang làm việc cho một công ty, có đóng BHXH bắt buộc từ năm 2010 đến tháng 9/2014. Tháng 1/2015, vợ ông Quang đi làm cho một công ty khác và đóng BHXH bắt buộc từ tháng 1/2015. Hiện vợ ông Quang đang mang thai tháng thứ 3 và đến tháng 6/2015 sẽ sinh con.

Theo ông Quang được biết, trường hợp của vợ ông chỉ cần đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước sinh là đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, kế toán công ty mới cho biết, vợ ông không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, mà phải là đóng đủ 6 tháng BHXH liên tục mới được hưởng. Ông Quang hỏi, trường hợp của vợ ông có được hưởng trợ cấp thai sản không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo khoản 2 Điều 28 Luật BHXH năm 2006 và khoản 1 Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH thì điều kiện để hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Điểm 1, Mục II, Phần B, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định:

– Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tại điểm 4, Mục II, Phần B Thông tư này hướng dẫn thực hiện Điều 16 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP như sau:  Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn.

Trường hợp vợ  ông Trần Quang mà sinh con trong khoảng thời gian từ ngày 1/6/2015 đến trước ngày 15/6/2015, thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015, nếu trong khoảng thời gian này vợ ông Quang đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Trường hợp vợ ông Quang sinh con trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2015 đến ngày 30/6/2015, thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015. Nếu trong khoảng thời gian này vợ ông Quang đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Theo thông tin ông Quang cung cấp, vợ ông đã tham gia đóng BHXH bắt buộc tại một công ty từ năm 2010 đến tháng 9/2014 thì thôi việc. Đầu tháng 1/2015 đến làm việc, có đóng BHXH bắt buộc tại một công ty khác. Để được cộng dồn thời gian đã đóng BHXH thì vợ ông phải đề nghị công ty cũ cùng với cơ quan BHXH chốt sổ BHXH và trả sổ BHXH cho vợ ông. Sau đó nộp sổ BHXH cho công ty mới, để tiếp tục đóng BHXH, cộng dồn thời gian đã đóng BHXH ở công ty cũ với thời gian đóng BHXH ở công ty mới.

Trước khi sinh con, vợ ông Quang đóng BHXH không liên tục vì có thời gian đứt quãng do thay đổi nơi làm việc thì được cộng dồn. Sau khi cộng dồn mà thời gian đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Theo: chinhphu.vn

Comments are closed.