Đối tượng cán bộ xã được truy thu đóng bảo hiểm xã hội

(Chinhphu.vn) – Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang hướng dẫn về việc tham gia và cách tính truy thu bảo hiểm xã hội đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Vinh (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), là bệnh binh 2/3, đang hưởng trợ cấp tại địa phương.Ông Nguyễn Văn Vinh nhập ngũ tháng 2/1975, tháng 4/1982 ông về nghỉ tại địa phương, hưởng chế độ bệnh binh 2/3. Từ tháng 4/1982 đến tháng 6/2010 ông Vinh tham gia công tác tại UBND xã Vân Hà với các chức danh như: Phó Công an, Xã đội trưởng, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm trưởng Công an xã, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã…

Trong thời gian công tác ông Vinh đã 2 lần nộp hồ sơ đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nhưng chưa được xem xét, cấp sổ BHXH.

Ông Vinh đề nghị cơ quan chức năng cho biết ông có được cấp sổ BHXH coi như đã đóng BHXH từ tháng 4/1982 đến tháng 12/1997 và truy nộp tiền BHXH từ tháng 1/1998 đến tháng 6/2010 để tính hưởng BHXH không và ông cần gặp cơ quan nào để giải quyết chế độ chính sách BHXH của ông?

Về vấn đề trên, BHXH tỉnh Bắc Giang trả lời như sau:

Việc chưa tiếp nhận hồ sơ tham gia BHXH của ông Vinh là đúng

Tại điểm 5 mục III  Thông tư số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH ngày 19/5/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn, quy định:

“Riêng cán bộ, công chức viên chức Nhà nước, quân nhân, công an nhân dân đã nghỉ việc còn đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, nếu tham gia công tác ở xã thì được hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 không phải đóng bảo hiểm xã hội. Do vậy, khi nghỉ việc không hưởng trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần”.

Căn cứ Thông tư số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tại điểm 6 mục IV quy định:

“Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động, bệnh binh hạng 1 và hạng 2 được hưởng 100% mức lương theo chức danh của Nghị định số 121/2003/NĐ-CP đến ngày 31/12/2004, từ ngày 1/1/2005 hưởng 40% mức lương theo chức danh của Nghị định số 121/2003/NĐ-CP không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khi nghỉ việc không được tính hưởng bảo hiểm xã hội quy định tại Thông tư này”.

Theo quy định nêu trên, BHXH huyện Việt Yên chưa tiếp nhận hồ sơ tham gia BHXH của ông là đúng.

Đối tượng và thời gian truy thu

Tại điểm 1 Công văn số 1726/BHXH-BT ngày 29/4/2011 của BHXH Việt Nam về việc truy thu BHXH đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng, BHXH tỉnh Bắc Giang đã ban hành Văn bản số 199/BHXH-PT ngày 9/5/2011 hướng dẫn thực hiện truy thu BHXH với cán bộ xã là bệnh binh các hạng, hướng dẫn đối tượng và thời gian truy thu như sau:

Cán bộ, công chức cấp xã là người hưởng chế độ bệnh binh các hạng giữ chức vụ, chức danh theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 không thuộc đối tượng hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và đã được cơ quan có thẩm quyền xếp lương theo chức danh chuyên trách hoặc chức danh chuyên môn quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nhưng chưa đóng BHXH bắt buộc.

Các đối tượng nêu trên được truy thu đóng BHXH bắt buộc để làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH. Thời gian truy thu tính từ ngày được hưởng lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đến ngày tham gia BHXH theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Trường hợp đối tượng đã được giải quyết BHXH một lần hoặc đã nghỉ hưu nếu có yêu cầu thì cũng thực hiện truy thu để làm căn cứ tính lại chế độ theo quy định.

Tại điểm 3 (3.1.2) hướng dẫn trình tự, thủ tục như sau:

Người đang hưởng lương hưu hàng tháng hoặc đã hưởng BHXH một lần có yêu cầu truy thu BHXH thì nộp đơn đề nghị truy thu BHXH theo mẫu 02CBX-THU cho UBND các xã, phường, thị trấn nới trức khi nghỉ hưu

UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm rà soát cán bộ xã thuộc diện truy thu BHXH, lập danh sách cán bộ xã truy thu BHXH theo mẫu 01CBX-THU kể cả đối tượng có đơn đề nghị truy thu gửi BHXH các huyện, thành phố nơi đơn vị đang tham gia BHXH. Đồng thời UBND các xã có trách nhiệm thu số tiền truy thu thuộc trách nhiệm của cá nhân đóng chuyển cùng một lúc với số tiền truy thu thuộc trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

Đối với cơ quan BHXH huyện, cán bộ thu tiếp nhận hồ sơ do UBND các xã, phường, thị trấn chuyển đến, kiểm tra xác định số tiền truy thu, nếu đúng thì nhận cơ sở dữ liệu vào phần mềm SMS, trình lãnh đạo ký mẫu 03a-TBH. Thực hiện thu, cấp sổ BHXH theo quy định. Trường hợp đã được cấp sổ thì thu hồi sổ cũ cùng hồ sơ cấp sổ gửi về BHXH tỉnh (phòng cấp sổ thẻ) để được cấp lại sổ BHXH theo quy định.

Theo quy định nêu trên, nếu đúng ông Vinh đảm nhiệm chức danh như trình bày thì ông thuộc đối tượng được truy thu đóng BHXH từ tháng 10/2004 đến tháng 6/2010, còn thời gian truy đóng BHXH từ tháng 1/1998 đến tháng 9/2004 chưa thực hiện được vì chưa có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đề nghị ông Vinh liên hệ trực tiếp với UBND xã Vân Hà huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, và lập danh sách truy thu BHXH theo đúng quy định hiện hành.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH tỉnh Bắc Giang đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc
BÁO ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Comments are closed.