Doanh thu toàn ngành bảo hiểm tăng trưởng trên 23%

Theo số liệu ước tính của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), hết tháng 11 năm 2016, tổng doanh thu phí của toàn ngành bảo hiểm ước đạt 77.282 tỷ đồng, tăng 23,01% so với cùng kỳ năm 2015.

hoi-thao-thuong-nien-bao-hiem

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.518 tỷ đồng (tăng 14,15%); doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 43.764 tỷ đồng (tăng 30,8%).

Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 182.567 tỷ đồng, tăng 19,16% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 31.578 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ đạt khoảng 150.989 tỷ đồng.

Tổng mức dự phòng nghiệp vụ của các DNBH ước đạt 140.477 tỷ đồng, tăng 20,92% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó các DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 17.379 tỷ đồng (tăng 20,91%); các DNBH nhân thọ đạt khoảng 123.098 tỷ đồng (tăng 20,93%).

Các DNBH hiện đang sở hữu mức tổng tài sản ước đạt 238.415 tỷ đồng, tăng 22,49% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, các DNBH phi nhân thọ là 67.796 tỷ đồng (tăng 7,52%), các DNBH nhân thọ là 170.619 tỷ đồng (tăng 22,5%).

Trong 11 tháng qua, các DNBH đã thực hiện việc chi trả số tiền bảo hiểm ước đạt 24.440 tỷ đồng, tăng 1,76% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, các DNBH phi nhân thọ tiến hành chi trả khoảng 11.455 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ chi trả ước khoảng 12.985 tỷ đồng (bao gồm chi trả giá trị hoàn lại, chi đáo hạn, sự kiện bảo hiểm)…/.

Theo (TBTCO)