Doanh thu phí bảo hiểm Ace Life tăng 320%

ace_life1.jpgCông ty Bảo hiểm nhân thọ ACE Life vừa công bố doanh thu phí bảo hiểm mới trong năm 2007 đạt mức tăng trưởng 320% so với năm 2006. Đây là mức tăng trưởng cao, cho thấy thị trường bảo hiểm nhân thọ đang hồi phục mạnh mẽ.

Theo kế hoạch, năm 2008, ACE Life tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm. Mục tiêu chiến lược của công ty này là đưa ra sản phẩm đa dạng để mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể tham gia. Được biết, từ đầu năm 2008 này, ACE Life đã áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm (lãi suất tính trên giá trị tài khoản hợp đồng) cho các dòng sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời.
Theo Vietnamnet 

Comments are closed.