Doanh thu ngành Bảo hiểm đạt hơn 29.830 tỷ đồng trong 6 tháng

6 tháng đầu năm 2015, ngành bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 29.831 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phát biểu tại Hội nghị.

Doanh thu tăng 16,7%

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 cơ quan Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Phùng Ngọc Khánh cho biết, hiện thị trường bảo hiểm có 61 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong đó có 29 DNBH phi nhân thọ, 1 chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, 17 DNBH nhân thọ, 2 DN tái bảo hiểm và 12 DN môi giới bảo hiểm. Trong giai đoạn 2011-2014, thị trường bảo hiểm đã đạt mức tăng trưởng trên 12,7%/năm, riêng năm 2014, tổng doanh thu của thị trường bảo hiểm là 67.169 tỷ đồng, chiếm 2,44% GDP.

Cũng theo Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh cho biết, trong giai đoạn 2010- 2014 tổng giá trị kinh tế tài sản được bảo hiểm của khu vực DN thuộc mọi thành phần kinh tế lên tới gần 10 triệu tỷ đồng.

Hiện có gần 10 triệu người có bảo hiểm y tế, sức khỏe (6 triệu bảo hiểm nhân thọ, 4 triệu bảo hiểm phi nhân thọ); 12 triệu học sinh được bảo hiểm sức khỏe, tai nạn (tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm gần 60%); 18 triệu lượt khách được bảo hiểm trách nhiệm hàng không (tỷ lệ thâm nhập 100%); trên 12 triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn đường sắt (tỷ lệ thâm nhập 100%); 1.620 triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn hành khách vận chuyển đường bộ (tỷ lệ thâm nhập 61%).

Đặc biệt, trong giai đoạn 2011 – 2014, thị trường bảo hiểm đã bồi thường và chi trả bảo hiểm lên đến 69.529 tỷ đồng.

Cũng theo Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh, 6 tháng đầu năm 2015 thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 29.831 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng số tiền đầu tư của các DNBH ước đạt 141.532 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2014.

46/47 DN bảo hiểm xếp hạng 1, 2

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết, Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh cho biết, thực hiện Quyết định 1826/QĐ-TTg, từ năm 2012, công tác tái cấu trúc DNBH đã được Cục triển khai quyết liệt nhưng vẫn bảo đảm sự ổn định thị trường bảo hiểm và hoạt động của các DNBH.

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 195/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết các tiêu chí xếp loại các DNBH, trách nhiệm của các DNBH trong việc bảo đảm an toàn tài chính, thực thi chế độ báo cáo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phương án xử lý của nhà nước đối với mỗi loại doanh nghiệp.

Theo đó, tính đến nay đã có 46/47 DNBH xếp hạng 1, hạng 2. Các DNBH này đã bảo đảm an toàn tài chính như vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, biên khả năng thanh toán, kinh doanh có hiệu quả hoặc kinh doanh theo đúng kế hoạch của đại hội đồng cổ đông, của các chủ đầu tư.

Hiện chỉ có 1 DNBH mặc dù đã bảo đảm đủ vốn điều lệ nhưng vẫn phải tiếp tục thực hiện tái cơ cấu để bảo đảm khả năng thanh toán theo đúng phương án tái cấu trúc đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Chú trọng thanh, kiểm tra xử lý DN vi phạm

Theo Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh, Cục QLBH đã và đang tổ chức 15 đoàn kiểm tra, 3 đoàn thanh tra tập trung vào các chủ đề như: Vốn, dự phòng nghiệp vụ, khả năng thanh toán, đầu tư, tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm,…

Trong đó, thực hiện kiểm tra 3 DN thuộc diện tái cấu trúc, nhắc nhở 10 doanh nghiệp vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc cháy nổ; tiến hành xử phạt 1 doanh nghiệp 130 triệu đồng…

Theo đó, qua công tác quản lý, thanh kiểm tra, Cục QLBH cũng đã đề xuất chương trình xây dựng pháp luật để môi trường kinh doanh bảo đảm lành mạnh, tài chính DN trong sạch và công khai, bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm và DNBH./.

Năm 2015, Cục QLBH tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Nghị định 45/2007/NĐ-CP và 46/2007/NĐ-CP, Nghị định 103/2008/NĐ-CP, Nghị định 123/2011/NĐ-CP nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực nhận bảo hiểm cho các công trình giá trị tài sản lớn. Đồng thời giúp DNBH giữ lại tối đa phí bảo hiểm thu được để đầu tư trở lại nền kinh tế, hạn chế phụ thuộc thị trường tái bảo hiểm nước ngoài, tạo quyền chủ động tích cực trách nhiệm cho các DNBH trong việc xác định chi phí kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả.

Theo (TBTCO)

{fcomment}

Comments are closed.