Doanh thu của VNR đạt 46% kế hoạch năm

(Vietstock) – Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam – Vinare (HNX: VNR) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế năm 2009. Theo đó, doanh thu thuần cả năm đạt 697.18 tỷ đồng, chỉ đạt 46% kế hoạch năm, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vượt 10.85% kế hoạch, đạt 232.79 tỷ đồng.

Trong quý 4, doanh thu thuần của VNR đạt 131.12 tỷ đồng, giảm 8.5% so với quý trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 42.1 tỷ đồng, giảm 27.5% so với quý 3; lũy kế cả năm xấp xỉ 195 tỷ đồng và lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,989 đồng.

Năm vừa qua, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của VNR đạt 472.61 tỷ đồng, đầu tư tài chính 211 tỷ đồng. Tổng chi phí chiếm khá cao với 464.39 tỷ đồng, tương đương 66.6% doanh thu.

Tính đến cuối năm 2009, tổng cộng nguồn vốn của công ty là 3,047 tỷ đồng, trong đó có 1,058 tỷ đồng nợ phải trả và 1,989 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Xuân Anh

Comments are closed.