Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được ‘trợ lực’ để phát triển

Doanh thu bảo hiểm đến từ môi giới trong năm 2015 tăng 14,3% so với cùng kỳ. Với đà phát triển nhanh chóng từ kênh phân phối này, thời gian tới Cục dự kiến sẽ đề xuất quy định cụ thể hơn về doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm, tạo điều kiện để DN môi giới bảo hiểm phát triển mạnh mẽ.

 

Phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm tăng gần 20%

Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính cho thấy, kết thúc năm 2015, tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 7.733 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Trong đó môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 3.980 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ, môi giới tái bảo hiểm ước đạt 3.753 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2015 ước đạt 569 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ), trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 473 tỷ đồng (tăng 20,5% so với cùng kỳ), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 96 tỷ đồng (giảm 1,9% so với cùng kỳ).

Cục QLBH cũng cho biết, năm 2015, tổng doanh thu của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (DNMGBH)bao gồm doanh thu từ hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoạt động tài chính và thu nhập khác năm 2015 ước đạt 590 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 102 tỷ đồng, tăng 118,4% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, tổng tài sản của các DNMGBH tại thời điểm 31/12/2015 ước đạt 711 tỷ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ…

Đánh giá về vai trò của lĩnh vực môi giới bảo hiểm đối với thị trường bảo hiểm và nền kinh tế – xã hội, Cục QLBH cho biết, năm 2015, các DNMGBH đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng ghi nhận và tăng đều qua từng năm.

Mới đây, tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2015, đánh giá về vai trò của môi giới bảo hiểm đối với thị trường bảo hiểm và nền kinh tế – xã hội, các chuyên gia đều thống nhất ghi nhận những đóng góp nổi bật của các DNMGBH như: Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô (bằng kết quả hoạtđộng góp phần thúcđẩy thị trường bảo hiểm tăng trưởng vàđóng góp cho ngân sách nhà nước); góp phần hỗ trợ chính sách an sinh xã hội (tư vấn, môi giới bảo hiểm sức khỏe; hỗ trợ xây dựng chính sách và môi giới tái bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp) …

Đồng thời, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế, các DNMGBH giúp nhà đầu tư nước ngoài được tư vấn về bảo hiểm an tâm đầu tư tại Việt Nam, giúp kết nối thị trường bảo hiểm Việt Nam với thị trường quốc tế…

Bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động môi giới bảo hiểm

Tuy nhiên, cơ quan quản lý về bảo hiểm cũng cho rằng, doanh thu và hoạt động môi giới của các DNMGBH chưa tương xứng với tiềm năng hoạt động của các doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý về bảo hiểm lý giải, quy định hiện hành về quyền lợi của DNMGBH mới chỉ hướng dẫn trường hợp DNMGBH được nhận hoa hồngmôi giới bảo hiểmsau khi đã thu xếp cho khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động môi giới, không phải lúc nào cũng dẫn tới việc giao kết hợp đồng bảo hiểm, và cũng không phải lúc nào việc giao kết hợp đồng bảo hiểm mới là lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.

“Đối với những trường hợp DNMGBH thực hiện tư vấn cho khách hàng về đánh giá, quản trị rủi ro mà khách hàng chưa hoặc không giao kết hợp đồng bảo hiểm thì quy định hiện hành chưa có hướng dẫn về doanh thu từ các hoạt động này”, Cục QLBH nhấn mạnh.

Theo cơ quan quản lý về bảo hiểm, theo thông lệ quốc tế, tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, đa số các quốc gia thuộc Khối liên minh Châu Âu…, bên cạnh hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm, DNMGBH có nhiều loại hình doanh thu từ hoạt động môi giới bảo hiểm, trong đó có doanh thu từ dịch vụ tư vấn cho khách hàng.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của thị trường bảo hiểm và nền kinh tế – xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế,cơ quan quản lý về bảo hiểm dự kiến sẽ đề xuất quy định cụ thể hơn về doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm của DNMGBH như: Thu hoa hồng môi giới bảo hiểm từ phí bảo hiểm thu được đối với hoạt động hướng dẫn, tư vấn khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm; doanh thu từ các hoạt động tư vấn về thị trường bảo hiểm, tư vấn đánh giá, quản trị rủi ro…

“Như vậy, trường hợp DNMGBH thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm giúp khách hàng thu xếp, giao kết hợp đồng bảo hiểm, DNMGBH sẽ được nhận hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm. Trường hợp không thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm, DNMGBH có thể nhận được doanh thu từ dịch vụ môi giới bảo hiểm đã cung cấp theo thỏa thuận, tạo điều kiện cho DNMGBH tăng trưởng doanh thu, phát triển bền vững”, cơ quan quản lý về bảo hiểm nhấn mạnh./.

11 DNMGBH đang hoạt động trên thị trường gồm: Công ty môi giới Bảo hiểm Aon Việt Nam, Công ty môi giới Bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty Jardine Lloyd Thompson, Công ty Gras Savoye, Công ty Toyota Tsusho, Công ty Cimeico, Công ty Việt Quốc, Công ty Á Đông, Công ty Nam Á, Công ty Thái Bình Dương, Công ty Sao Việt.

 

Theo (Thoibaotaichinhvietnam.vn)

Comments are closed.