Doanh nghiệp bảo hiểm không bắt kịp trend đổi mới

(Webbaohiem) – Theo Deloitte, doanh nghiệp bảo hiểm cần dành nhiều nguồn lực hơn cho các hoạt động đổi mới mang tính đột phá nếu họ muốn theo kịp sự phát triển của Insurtech.

Trend bảo hiểm

Bản báo cáo cho biết, hầu hết các công ty bảo hiểm vẫn tập trung vào việc tăng cường các hệ thống, sản phẩm và mô hình kinh doanh truyền thống mà không đầu tư vào chiến lược dị biệt hóa trong nền kinh tế lấy khách hàng làm trung tâm hiện nay.

Deloitte kêu gọi doanh nghiệp bảo hiểm cần thực hiện những thay đổi cơ bản đối với chiến lược và mô hình hoạt động của mình để thúc đẩy đổi mới bền vững. Thống kê cho thấy, doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang chi không quá 10% nguồn lực đổi mới cho việc thay đổi căn bản cách thức kinh doanh. Trong khi đó, 90% nguồn tiền của các quỹ này được sử dụng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động.

Báo cáo khuyến nghị, doanh nghiệp bảo hiểm cần một cách tiếp cận có hệ thống, bền vững để bắt đầu, quản lý, thực hiện và đo lường tác động của đổi mới.

Việc xây dựng lại mô hình hoạt động và văn hóa công ty có thể khiến các doanh nghiệp bảo hiểm nản lòng. Vì vậy, họ đang tập trung hơn vào việc sửa chữa, bổ sung và nâng cấp các hệ thống hiện tại.

“Tuy nhiên, những người được phỏng vấn nhiều lần nhấn mạnh rằng doanh nghiệp bảo hiểm cũng nên bắt đầu suy nghĩ và hành động một cách táo bạo và có tổ chức hơn để đạt được sự đổi mới một cách khác biệt nhằm duy trì sự phù hợp, cạnh tranh và có lợi trong điều kiện nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng”, bản báo cáo viết.

Trend bảo hiểm 2

Báo cáo cũng cảnh báo các mối đe dọa cạnh tranh dài hạn đang xuất hiện, đòi hỏi phải có thêm nhiều sự đổi mới khác biệt: “Đổi mới gia tăng để duy trì hệ thống hiện trạng, các phương án phân phối và mô hình kinh doanh có thể đủ để đối mặt với những thay đổi mạnh mẽ như vậy trong xã hội và nền kinh tế”.

Thay đổi về cơ bản cách thức hoạt động và cung cấp giá trị đang trở thành nhu cầu mang tính sống còn đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

“Điều đó có nghĩa là đã đến lúc hầu hết các công ty bảo hiểm không còn có thể chỉ đầu tư qua loa cho đổi mới”.

Thảo Phương (chuyển ngữ).