Doanh nghiệp bảo hiểm kêu gọi trì hoãn áp dụng IFRS 17

(Webbaohiem) – Các cơ quan quản lý bảo hiểm quốc gia và khu vực đã kêu gọi trì hoãn áp dụng hai năm đối với các quy tắc kế toán IFRS 17 – có mục tiêu tăng cường tính minh bạch trong ghi sổ kế toán song được cho là khá tốn kém – kể từ ngày bắt đầu có hiệu lực 01/01/2021.

Chín cơ quan quản lý bảo hiểm từ Úc, Canada, Châu Âu, New Zealand, Nam Phi và Hàn Quốc đã kêu gọi Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (IASB) sửa đổi nội dung và lùi thời điểm áp dụng các quy tắc kể trên.

Các quy tắc của IASB hiện đang được sử dụng tại hơn 100 quốc gia, tuy nhiên không bao gồm Hoa Kỳ vì quốc gia này có các tiêu chuẩn kế toán riêng. IFRS 17 giúp các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc so sánh thu nhập mà doanh nghiệp bảo hiểm kiếm được từ hợp đồng bảo hiểm bằng cách mở “hộp đen” về những thông lệ không rõ ràng tại các quốc gia – chẳng hạn IFRS 17 không cho phép doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán doanh thu đối với bộ phận tiền gửi nằm trong phí bảo hiểm.

Trong một bức thư gửi chủ tịch IASB, ông Hans Hoogervorst, các cơ quan quản lý bảo hiểm cho biết có một số vấn đề quan trọng cần phải được giải quyết nhằm giúp cho các quy tắc mới này có tính ứng dụng thực tế.

Bức thư có đoạn: “Kết quả là, chúng tôi tin rằng sự trì hoãn hiệu lực thi hành hai năm đối với các tiêu chuẩn này là cần thiết”.

“Chúng tôi không cho rằng việc trì hoãn áp dụng sẽ dẫn đến các công ty bảo hiểm ngừng hoặc làm chậm quá trình triển khai dự án”.


Diễn đàn Giám đốc Tài chính (CFO Forum) tập hợp các công ty bảo hiểm lớn của châu Âu như Allianz, Aviva, Generali và Axa, cho rằng quy định mới sẽ dẫn đến tình trạng không nhất quán trong báo cáo và các yêu cầu phức tạp không cần thiết.

Theo đó, mỗi thành viên CFO Forum sẽ phải gánh chịu mức chi phí thực thi từ 50 triệu euro đến 320 triệu Euro. Đồng thời, chi phí hoạt động liên tục dự kiến sẽ lớn hơn đáng kể so với việc áp dụng các quy tắc ghi sổ kế toán hiện hành.

Về phần mình, Hội đồng IASB sẽ thảo luận về khả năng trì hoãn áp dụng và các sửa đổi đối với IFRS 17 vào tuần tới. Tuy nhiên, cơ quan này dự kiến sẽ chưa đưa ra quyết định nào tại thời điểm đó.

Một nhân viên IASB chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, nói: “Để xác định những sửa đổi, nếu có, trong việc thực hiện IFRS 17, Hội đồng IASB sẽ cần phải cân bằng lợi ích tiềm năng của bất kỳ sửa đổi nào so với tác động của việc áp dụng chậm trễ quá mức các tiêu chuẩn này – trong khi chúng đang rất cần được thực thi để giải quyết nhiều bất cập trên diện rộng hiện nay về thực hành kế toán bảo hiểm”.

Trần Lâm (Sưu tầm và dịch).